Verbinding

van samen leren en werken.

Uitdagen tot nieuwe vormen

Vertrouwen

De vormen van samenwerking worden steeds diverser.

Bedrijven beseffen steeds duidelijker het belang van partneren.

Essentie KETENsamenwerking

De 21ste eeuw vraagt om denken vanuit jouw essentie.

Belofte

De belofte van KETENsamenwerking is groot.

Beste kleine Hbo in Nederland

Volgens de Studie keuzegids 2017.

OPLEIDEN

DIO is in staat om met haar opleidingen de juiste profielen voor de arbeidsmarkt af te leveren. Veel beroepen zullen gedecimeerd worden en per saldo zullen velen niet meer aan de slag komen in de vandaag bestaande beroepen. Anders gezegd: DIOAcademy ondersteunt bij het uitvinden van andere nieuwe beroepen en het ontdekken van nieuwe werkterreinen, waarbij nieuwe kennis wordt ontwikkelt en waaraan nieuwe banen gekoppeld worden gericht op de energietransitie.

THEMA'S

De markt kan het in de KETEN samen, slimmer en digitaal. DIO Academy richt zich op de mens, het milieu en de economie. De thema’s voor opdrachtgevers en opdrachtnemers zijn niet uitputtend en geven een eerste indruk m.b.t. omgeving en infrastructuur.

CONSULTANCY

Als een bedrijf toekomstbestendig wil zijn, dan is samenwerken binnen een ecosysteem cruciaal. Voor het bereiken van de duurzame doelstellingen is een systeemverandering nodig. DIO is sterk in het creëren van een toekomstvaste samenwerking tussen de partijen in de KETEN (alle stakeholders). En in het totstandbrengen van een goed functionerend team (spelenderwijs leren) op basis van vertrouwen (crossculturele samenwerking). DIO staat voor het maken van heldere afspraken tussen de strategische partners.

BEHEERS JE KETENSAMENWERKING ALS BELANGRIJKSTE DRIVER VOOR SUCCES IN 2019

VERBINDING

DIO Academy werkt vanuit de verbinding. Verbinding daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren en werken. Het verbindt generaties en multidisciplinaire disciplines. Verbinding gaat uit van ieders talent en het samenbrengen van een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen.

VERTROUWEN

Bedrijven beseffen steeds duidelijker het belang van partneren. De vormen van samenwerking worden steeds diverser. Voor succes is een significante verandering in gedrag en nieuwe vaardigheden noodzakelijk: cognitieve flexibiliteit, wendbaarheid, adaptief vermogen en vertrouwen in elkaar en eigen kunnen.

ESSENTIE KETENSAMENWERKING

De 21ste eeuw vraagt om denken vanuit jouw essentie. De essentie van ons vak is: weten wat mensen beweegt binnen KETENsamenwerking en daarop in gaan.

BELOFTE

De belofte van KETENsamenwerking is groot. Planningen lopen minder uit de tijd. Projecten blijven ruim binnen budget. Lagere integrale kosten bij een (veel) hogere kwaliteit.

BESTE KLEINE HBO IN NEDERLAND

Volgens de Studie keuzegids 2017 is The New School (TNS), de beste kleine Hbo in Nederland.

hbo17_topopleiding_highres

Quote Gids: “ Maar de absolute toppers zijn twee kleine particuliere scholen. De eerste is The New School for information services, een kleine particuliere marketingschool. De studenten prijzen deze opleiding de hemel in. Studenten krijgen zeer intensief en super uitdagend onderwijs ”.

GROENE GROEIER

DIOAcademy is een Groene Groeier. Daarmee onderdeel van een online community van VNO NCW. Deze community biedt ondernemers de mogelijkheid om specifieke oproepen aan andere ondernemers voor energietransitie- en circulaire projecten te delen. Deze oproepen lopen uiteen van meedenken tot mee-investeren. Uitdagingen richten zich bijvoorbeeld op restproducten, restwarmte of koelwater vragen of aanbieden (want het afval van de één, kan de grondstof zijn voor een ander).

DIOAcademy is daarmee actief in het zoeken naar oplossingen via de Future Proof communities (MVO Nederland).

 


Logo Groene Groeiers VNO-NCW

DE ROL VAN DIO

DIO transitie vormgever

DIOAcademy is transitie vormgever en denkt vooral in systemen. De wereld bestaat uit KETEN(ECO)systemen die met elkaar verbonden zijn. Als je een probleem wilt oplossen, moet je dus vooral goed kijken waar je begint, in plaats van elke schakel afzonderlijk te optimaliseren. Neem het klimaatvraagstuk, dat kun je niet binnen de grenzen van een bedrijf oplossen, het is een sector overschrijdend probleem. Je moet dus kijken hoe een probleem in elkaar zit, hoe je het kunt versimpelen en waar je moet beginnen om het op te lossen. [Lees meer…]

VOLG DIO ACADEMY VIA SOCIAL MEDIA

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van DIO Academy. Volg ons via Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwe studie updates, actueel cursus aanbod, interessante posts en discussies, populaire boeken en nog veel meer!