Durft u als bestuurder concurrentiegevoelige data met samenwerkingspartners bespreekbaar te maken?

Door globalisering en concurrentie verandert de bedrijfsvoering in de bouw-, infra, vastgoed en installatie sector continu. Vandaag vertel ik in deze BLOG dat de moderne bedrijfsvoering niet meer bestaat uit losse processen maar uit een geintegreerd geheel van product- en procesontwikkeling en de motivatie waarom strategische samenwerkingspartners met elkaar willen samenwerken.

Bottlenecks in uw bedrijfsprocessen vergen een lange termijn visie

Het realiseren van duurzaam voordeel is gecompliceerd. De kosten en opbrengsten, randvoorwaarden, organisatorische consequenties, de mening van uw leveranciers / klanten (20/80 regel) en het aanbod van (toe)leveranciers en concurrenten dienen zo goed als mogelijk in beeld gebracht te worden.

Voor de uitvoering een aanpak met enkele stappen. Het is verstandig alle bottlenecks in de externe en interne processen en informatievoorziening met behulp van een vragenlijst op hoofdlijnen in kaart te brengen (u kunt zich opgeven voor de gratis organisatietest).

Niet alleen focussen op kostenbesparing, margevergroting en operationele voordelen

Het dient aan te bevelen niet alleen te focussen op kostenbesparingen, margeverbeteringen en het behalen van operationele voordelen binnen de ondernememing te leggen, maar ook uw belangrijkste (toe)leveranciers en klanten vanaf de eerste dag erbij te betrekken. Tegenwoordig kunnen in een fabriek compleet gebouwde woningen worden neergezet. Daarmee schuift veel werk naar uw toeleveranciers die op hun beurt exact werken volgens uw specificaties. Het zorgt ervoor dat uw focus veel meer ligt op uw onderscheidend vermogen in de keten en daarmee de toegevoegde waarde voor de eindklant. Openheid naar uw samenwerkingspartners in de keten zorgt er in ieder geval voor dat door de focus op uw eindklant, er modulair gebouwt wordt en prefabonderdelen uitwisselbaar zijn. Door elkaar te vertrouwen en het maken van goede onderlinge afspraken (randvoorwaarden) in de samenwerking kun je de samenwerkingsparners toegang verlenen tot bedrijfsgevoelige / concurrentiegevoelige data. In de scheepsbouw doen ze het al jaren zo.

Samenwerking met uw beste (toe)leveranciers, klanten en maatwerk producten

Integratie en elkaar inzicht geven in ieders kritische processen zijn een zaak van vertrouwen. Echter, de bouw, de installatie, vastgoedsector en industrie staat onder druk van concurrentie, internationalisering van de markt en wordt gezocht naar kostenvoordelen. Om dit te realiseren zal men steeds meer op zoek gaan naar vaste product- en productiestructuren.

De kern is dat er een oplossing komt voor productontwikkeling waar de bedrijfsprocessen op moeten worden ingericht. Alles zelf produceren is geen oplossing. Mits goede afspraken en de juiste randvoorwaarden kan het wel een dimensie toevoegen aan uw strategie. Het kan de strategische samenwerking met partners en uw portfolio versterken. De juiste keuzes en een praktisch plan van aanpak voor de uitvoering kan er voor zorgen dat u niet meer afhankelijk bent van toeleveranciers, u zichzelf onderscheidt van uw concurrent en een unieke positie in de keten opbouwt.

Voor meer informatie volg dan de interactieve workshop. (Lees onze flyer via slideshare.)

 

U kunt zich ook opgeven voor de gratis organisatietest.

Stuurt u mij dan een mail naar: christa@dioacademy.com.

Voor meer informatie kunt u mij ook altijd bellen op: + 31 6 2154 1819.

 

Hartelijke groet,

Christa Wouda (owner DIOAcademy.com)

info@dioacademy.com

Leave a Reply