Modules

OPLEIDEN VOOR DE TOEKOMST

DIOAcademy ondersteunt bij het uitvinden van andere nieuwe beroepen en het ontdekken van nieuwe werkterreinen, waarbij nieuwe kennis wordt ontwikkelt en waaraan nieuwe banen gekoppeld worden gericht op de energietransitie.

DIO speelt naadloos in op vaardigheden waar de werkgever van nu om vraagt. Naast de HARD SKILLS, richt DIO zich ook (en vooral) op de SOFT SKILLS, zoals creati­viteit, analy­tisch vermogen en communi­ca­tieve en organisatie­vaardigheden.

KEUZE MODEL

DIO Academy hanteert een keuzemodel waarbij een bedrijf | professional zelf bepaalt welk programma het wil volgen. Binnen dat programma zijn verschillende modules mogelijk.

Je kunt in elk programma instromen. Je bent niet verplicht een volgorde aan te houden.

Zo is het mogelijk leuke verschillende modules te volgen binnen een vaste route. DIO Academy ondersteunt de keuzemogelijkheden binnen het cafetariamodel door een organisatie test, de intake met de opdrachtgever en de persoonlijkheidstest.

PROGRAMMA 1 (BASIS)

Bij programma 1 ga je ‘zaken beter doen’.

Er wordt gestuurd op gedrags- of een cultuurverandering. Er wordt ervoor gezorgd dat de klant tevreden is en de kwaliteitsverbetering vindt relatief gemakkelijk plaats. Consultancy kan onderdeel uitmaken van het programma indien gewenst.

In programma 1 wordt de ‘basis’ gelegd en brengen we de professional de voordelen van KETENsamenwerking bij.

Men ervaart om in co-creatie met strategische partners en de klant vanuit ontwerp tot een mooi eindproduct te komen en waarom samenwerken succes brengt: het gezamenlijk voor elkaar krijgen van de uitvoering van projecten met je strategische samenwerkingspartners.

Ervaringen en successen van KETENsamenwerking zijn duidelijk en worden gedeeld.

Je krijgt inzicht in hoe er beter samengewerkt kan worden en wat het oplevert vanuit onze lessen uit de praktijk.

PROGRAMMA 2 (GEVORDERDEN)

Bij programma 2 ga je ‘zaken anders doen’.

Programma 2 is voor ‘gevorderden’. We leren de business leader een succesvolle toekomstgerichte organisatie in te richten. Daarmee volgen zowel de leider als zijn professional(s) de opleiding. Behalve het verbeteren van bestaande processen en routines uit programma 1 wordt in programma 2 ook aandacht geschonken aan het participeren in innovaties binnen de keten (modulaire productbouw).

Je leert beter tegemoet te komen aan de steeds veeleisender opdrachtgever. Er wordt gewerkt aan je innovatie portfolio voor en met de keten.

Je gaat op zoek naar vaste product- en productiestructuren in samenwerking met je strategische samenwerkingspartners.

Productontwikkeling en kwaliteitsmanagement zijn van het grootste belang.

Bij dit programma maak je de keuze voor het zwaardere deel, waarbij je ‘zaken echt anders gaat doen’. Welke innovatie pas je toe?

Daarnaast zijn er veranderingen in gedrag en cultuur nodig.  Voor de leidinggevende is er een coach indien gewenst. De professional hoort van zijn leidinggevende dat de verandering essentieel is en wat er exact verwacht wordt.

Daarmee fungeert de deelnemer tegelijkertijd als breekijzer binnen de organisatie en is het commitment van de deelnemer (sleutelpositie) geborgd. Bovendien wordt de bewegelijkheid van de studie erin gehouden door de verrijking van de meest actuele kennis uit de markt.

Naast het opleiden is consultancy een belangrijk onderdeel van het programma.

PROGRAMMA 3 (EXPERTS)

Bij programma 3 ga je ‘zoeken naar nieuwe principes’.

Het is een programma voor ‘experts’. We leren de business leader zijn succesvolle organisatie nog beter in te richten. Voor de professional wordt nog veel duidelijker waarom samenwerken succes brengt: het gezamenlijk voor elkaar krijgen van de uitvoering van projecten met je strategische samenwerkingspartners. Daarmee volgt zowel de leider(s) als hun professional(s) de opleiding. Consultancy kan onderdeel uitmaken van het programma indien gewenst.

Naast de elementen uit programma 1 en 2 wordt er wordt gewerkt aan de innovatie portfolio voor en met de keten. Er wordt vooral aandacht geschonken aan een goede wisselwerking tussen R&D en de business. Je leert beter vanuit de operationele processen vanuit innovatie te denken. Je leert nieuwe ideeën en businessmodellen te creëren vanuit je dagelijkse proces. Andere aspecten die van belang zijn is effectief communiceren en goed afgestemde processen.

Bij dit programma maak je de keuze ‘te zoeken naar nieuwe principes’. Bijvoorbeeld energie uit duurzame bronnen in plaats van fossiele of door de inzet van vooruitstrevende technologieen om steden en industrieen duurzamer, gezonder en efficienter te maken.

Met welke innovatie ga je aan de slag? Dat vereist weer een ander type leren dan bij programma 2 door de innovatie die wordt beoogd. Behalve de onderdelen uit programma 1 en programma 2 wordt aandacht geschonken aan de veranderingen in gedrag.  Het vereist een cultuur die gebaat is bij een veranderstrategie. Een sleutelproces is het succesvol managen van innovatieve projecten die goed tegenspel kunnen bieden aan weerstand.

De route ernaar toe (strategie), het maken van scenario’s en back-up plannen (wat te doen als?) zijn onderdeel van het programma. Ook de veranderbereidheid van professionals is in het programma opgenomen. Naast het opleiden is consultancy een belangrijk onderdeel van het programma.

Ook worden ervaringen en successen van KETENsamenwerking duidelijk gedeeld. Je krijgt inzicht in hoe er gewerkt kan worden, wat het oplevert vanuit onze lessen uit de praktijk.

MEER INFORMATIE EN/OF AANMELDEN

Voor meer informatie neemt u vrijblijvend contact op met Christa Wouda, of bezoekt u de programma-pagina.