Overzicht modules

MODULE: BUILDING YOUR FUTURE

De vier integrale leerlijnen door het gehele programma heen.

MODULE: SLIMME KEUZES VOOR DE TOEKOMST

We kunnen er niet omheen, we zijn beland in het nieuwe tijdperk waar alles draait om slim samenwerken in de keten en met nieuwe disciplines.

MODULE: VOORDELEN VOOR DE KLANT

Nieuw is dat de markt verwacht dat je een connectie hebt met je klant. De noodzaak om als bedrijf dicht bij je klant te zitten is kleiner geworden.

MODULE: ONZE TOEKOMST

Bovendien leer je innovatie implementeren en wat de rol van je organisatie daarbij is. Wij kunnen je helpen op het gebied van vakmanschap, blijvend innoveren en ondernemerschap.

MODULE: TOEKOMSTGERICHT LEREN

Andere bouwstenen zijn: shared values en kennismanagement & ontwikkeling. Dit zijn de nieuwe verwachtingen van leiders ten aanzien van hun medewerkers.

MODULE: SLIM ORGANISEREN EN SAMENWERKEN

Inzet van BIM en LEAN. De inrichting van de ketenorganisatie in termen van organisatiemodel en besturingsmodel.

MODULE: ONDERNEMERSCHAP IN HET BEDRIJF

Professionals kunnen daardoor ook onderweg signalen opvangen van kansen die anders onopgemerkt zouden blijven. De professionals hebben zelf de regie in handen.