Alumni

BRUG TUSSEN ACADEMY EN MAATSCHAPPIJ

Alumni spelen een belangrijke rol bij het slaan van de brug tussen de DIO Academy en de maatschappij.

DIO Academy werkt daarom aan het behouden en versterken van de band met oud-deelnemers en aan een geïnformeerd en betrokken netwerk van alumni.
Alumninetwerk

Alumni zijn voor DIO Academy van grote betekenis. Ze zijn de ambassadeurs van de opleiding en DIO Academy, leveren waardevolle feedback op het onderwijs en ze staan DIO Academy en onze deelnemers met raad en daad bij. DIO Academy zet zich op haar beurt in voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling van haar alumni met bijvoorbeeld netwerkevenementen, lezingen en refreshmentmodules. Het alumninetwerk van DIO Academy bestaat uit oud-deelnemers die zowel in Nederland als in het buitenland wonen.

Ervaring en advies

Oud-deelnemers komen terecht op allerlei plaatsen in de maatschappij. Hun netwerk is voor DIO Academy daarom van grote waarde bij contacten met organisaties en overheden in binnen- en buitenland. Ook bieden alumni nieuwe deelnemers de kans meer te halen uit de modules, doordat zij hun ervaring ter beschikking stellen.

Helpen bij keuzes

Op haar beurt ondersteunt DIO Academy alumni met loopbaanbegeleiding, netwerkmogelijkheden en bij het leggen van contact met elkaar en met bedrijven en organisaties. We helpen de (oud-)deelnemers bij hun (eerste) stappen in hun carrière.

DIO Academy heeft een eigen programma dat deelnemers koppelt aan (meer ervaren) deelnemers. Dit zijn alumni uit hetzelfde vakgebied die kennis, levenservaring en praktische tips delen met deelnemers die de opleiding nog volgen. Deze deelnemers hebben hun sporen al verdiend en helpen deelnemers en jonge alumni bij hun professionele ontwikkeling en het maken van toekomstige studie- of loopbaankeuzes.

DIO Academy werkt daarin samen met EmployeeMobility. Zij ondersteunt werknemers, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten bij het zoeken naar een uitdagende (volgende) functie en helpt bij de van-werk-naar werkbegeleiding en bij de van-uitkering-naar-werk begeleiding.

Evenementen en Workshops

Daarnaast organiseert DIO Academy evenementen, coachcafés en workshops. Alumni kunnen daar onderling ervaringen uitwisselen. Dit netwerk is er speciaal voor alle deelnemers. Van starters tot en met 67 jaar.

Voor meer informatie, neem contact op met Christa Wouda.