Building your Future

NIEUWE STRATEGISCHE KEUZES MET EEN DUIDELIJKE VISIE

DIO Academy gelooft in de noodzaak van KETEN-samenwerking.

Vanuit je passie maak je nieuwe strategische keuzes met een duidelijke visie op de ontwikkeling van je bedrijf en de keten! Daarbij zetten we ons in op het ontwikkelen van nieuwe waarden als langetermijndenken, waarde creëren, vraaggestuurd en klantcentraal denken en handelen, innovatie gedreven, samenwerken en openheid, communities en wendbaarheid met een hoog adaptief vermogen. Voor ons horen die onderwerpen onlosmakelijk bij elkaar.

Elke lector, trainer en specialist (duurzaamheidsexpert of een MVO-specialist) die is verbonden aan DIO Academy is werkzaam voor de overheid, de zorg, het onderwijs of het bedrijfsleven en werkt aan vraagstukken die zijn belicht vanuit de nieuwe economie: economisch, sociaal, financieel en technologisch perspectief. Stuk voor stuk zijn het sterke opleidingskundigen en kennisdragers met een focus op duurzame, technologische en sociale innovatie.