Module: Building your future

INTRODUCTIE WORKSHOP

In deze module (introductie workshop) staan we stil bij wat onze visie is op samenwerken in de keten en wat dat betekent voor directie/management en de professionals van organisaties en instellingen.

Bestuurders, management en professionals verkennen met elkaar wat hun visie is op duurzaam integraal samenwerken met samenwerkingspartners in de KETEN voor:

  1. de rol van de directeur/manager als veranderaar;
  2. de rol van directeur/manager als leider;
  3. de rol van directeur/manager als ondernemer;
  4. de rol van de professional.

Deze vier verder te ontwikkelen rollen vormen de vier integrale leerlijnen door het gehele programma heen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de module, de opleidings- en consultancy mogelijkheden, neem vrijblijvend contact op met Christa Wouda.