Module: Ondernemerschap in het bedrijf

PROFESSIONALS HEBBEN ZELF DE REGIE

Er wordt stilgestaan bij: het maakbaar maken van de toekomst. Het vraagt om medewerkers die handelen. De toekomst van een organisatie of afdeling is afhankelijk van het nadelen van de medewerkers die er werken met alles wat zij meebrengen (kennis, inzicht, kunde en overzicht) en wat ze oppikken tijdens interactie met klanten en partners en in gesprekken met hun collega’s.

Uit de praktijk blijkt dat als medewerkers zelf aan het stuur zitten ze doorgaans zelf actief meedoen. Ze zijn actiever betrokken bij de afdeling, weten wat hun rol is in het grotere geheel en hebben zicht op waar ze naartoe moeten werken.

Professionals kunnen daardoor ook onderweg signalen opvangen van kansen die anders onopgemerkt zouden blijven. De professionals hebben zelf de regie in handen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de module, de opleidings- en consultancy mogelijkheden, neem vrijblijvend contact op met Christa Wouda.