Module: Onze Toekomst

INNOVATIE IMPLEMENTATIE

We staan in eerste instantie stil bij het belang en het waarom van KETENsamenwerking. Het bepalen van de strategische positie van de keten, wat willen de partnerorganisaties gezamenlijk bereiken?

Vanuit strategie komen we tot de strategische doelstellingen van de ketenorganisatie, waarna er wordt gekozen voor een gezamenlijke propositie in de keten. Zorg dat je onmisbaar wordt voor de markt.

Het voordeel is dat je werkt aan je onderscheidend vermogen en je portfoliomanagement. Bovendien leer je innovatie implementeren en wat de rol van je organisatie daarbij is. Wij kunnen je helpen op het gebied van vakmanschap, blijvend innoveren en ondernemerschap.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de module, de opleidings- en consultancy mogelijkheden, neem vrijblijvend contact op met Christa Wouda.