Module: Slim organiseren en Samenwerken

DE INRICHTING VAN DE KETENORGANISATIE

Er wordt stilgestaan bij: het inrichten van de keten en de organisatie van projecten. Onze insteek is klantgericht met betaalbare kwaliteit op de gebouwde omgeving.

Vanuit governance worden de processen, gewoontes, beleid, en regels die van betekenis zijn voor de manier waarop mensen een organisatie, besturen, beheren en controleren opnieuw geformuleerd.

Ook sturen we op de betrekking tussen de verschillende actoren (stakeholders) en de doelen van de organisatie. Wat zijn de elementaire besluitvormings-processen binnen de ketenorganisatie (rollen, verantwoordelijkheden, overdrachtsmomenten). Finance met geïntegreerde contracten DBFMO. Inzet van BIM en LEAN. De inrichting van de ketenorganisatie in termen van organisatiemodel en besturingsmodel.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de module, de opleidings- en consultancy mogelijkheden, neem vrijblijvend contact op met Christa Wouda.