Module: Toekomstgericht leren

SHARED VALUES, KENNISMANAGEMENT & ONTWIKKELING

Human Being Management (mensen in organisaties). Er wordt stilgestaan bij: het creëren van engagement en menselijk kapitaal door het tot zijn recht laten komen van niet eerder ontwikkelde talenten van menselijk kapitaal.

Welke creatieve competenties heb je straks nodig en wie wil zich daarin ontwikkelen? Hoe werk je samen in teamverband? Voor welk leiderschapsmodel ga je kiezen? En hoe doe je dat dan?

Andere bouwstenen zijn: shared values en kennismanagement & ontwikkeling. Dit zijn de nieuwe verwachtingen van leiders ten aanzien van hun medewerkers.

Meer informatie?

Voor meer informatie over de module, de opleidings- en consultancy mogelijkheden, neem vrijblijvend contact op met Christa Wouda.