SAMENWERKINGSPARTNERS

DIO ACADEMY WERKT SAMEN MET

The New School (TNS) is een vierjarige particuliere hbo opleiding communicatie marketing creativiteit en informatieservices. In 1970 is zij naar Amsterdam gekomen en ze is nooit meer weggegaan. Dr. A.H.G. Alexander Rinnooy Kan is ambassadeur van TNS.
Op De Haagse Hogeschool draait het om nadenken, om kennis vergaren. Of je nu bij ons studeert, bij ons in dienst bent of met ons samenwerkt. We leiden hoogwaardige professionals op.
De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. We leiden hoogwaardige professionals op.
Een samenwerkingspartner van DIO Academy is Business Innovation by design. Zij ondersteunt business innovatie processen. Met behulp van een uitgebreide toolkit worden bedrijven geholpen met innovatie processen, lean-startup, design-thinking en groei.
Een samenwerkingspartner van DIO Academy is InnoProfs. Zij levert professionele proces- en projectmanagers aan bedrijven, instellingen en samenwerkingsverbanden die aan de slag willen met het vertalen van (nieuwe) kennis en kunde naar nieuwe businessmodellen.

Een samenwerkingspartner van DIO Academy is PragmatiQ. Zij ondersteunt bij Business Process Management, waarbij u kunt rekenen op het analyseren, managen, optimaliseren en automatiseren van uw bedrijfsprocessen. Zij levert integrale procesmanagement diensten, aangevuld met interim professional services en Software & IT Consulting.

Een samenwerkingspartner van DIO Academy is EmployeeMobility. EmployeeMobility ondersteunt werknemers, werkzoekenden en arbeidsgehandicapten bij het zoeken naar een uitdagende (volgende) functie en helpt bij de van-werk-naar-werkbegeleiding en bij de van-uitkering-naar werkbegeleiding.
Een samenwerkingspartner van DIO Academy is Stichting KIEN. Het Knooppunt Innovatie Elektrotechniek Nederland (KIEN) is het startpunt voor innovatie in de elektrotechniek. Hier komen wetenschap, onderwijs, overheid en bedrijfsleven bij elkaar om de centrale rol die elektrotechniek speelt in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen concreet te maken.
Een samenwerkingspartner van DIO Academy is Sherpa. Zij helpt tijdens de reis als je zelf al een droom hebt en nu op zoek bent naar klanten, waarbij je co-partners zoekt om het te realiseren.
Een samenwerkingspartner van DIO Academy is Lean-Green. Zij is ontwikkelaar en mede initiatiefnemer samen met LSSP van de training: Lean in Green. Greenbelt certificaat behalen met de lean aanpak in Duurzaamheid. Alle facetten op het gebied van duurzaamheid worden behandeld alsmede de exploitatie van de asset.
Een samenwerkingspartner van DIO Academy is Mindshift. Door de globalisering, duurzaamheid, digitalisering, mobiliteit en klimaatverandering helpen wij vraaggestuurd (huurder en koopwoningeigenaar) elke organisatie | instelling meer te bereiken bij de energietransitie. Vanuit de behoefte bepaling volgt het ondersteunen van het bedrijfsleven en de instellingen bij de inkoop van bestellingen en hun innovaties. Enerzijds door innovatiesucces te behalen op de techniek (25%) en anderzijds door slim managen en innovatief organiseren (75%). Vernieuwing van het bedrijfsleven wordt ingezet door een ondernemende leiderschapsstijl: wij gaan het DOEN en stellen daarmee de ‘hoe’ vraag centraal: hoe het wordt geleid en vormgegeven.
Dit vraagt om een ander type leiderschap en een herorientatie op vernieuwing. Wat nodig is, is een andere omgang met de eindklant en actoren in de keten. Voor innovatieve ondernemers is het van belang je belangen op tafel te durven leggen, integer te handelen, en van daaruit met nieuwe energie kansen op pakken en om zetten naar leefbare duurzame ruimte, vastgoed en infrastructuur. Mindshift ondersteunt partijen in de keten van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd. Daarbij ligt de focus op de vertaling van innovaties naar klantwaarden van de waardeketen!
Mindshift start de dialoog; waar wilt u met uw bedrijf (MKB) over 5 jaar zijn? Wat houdt dit in voor uw organisatie? Als Mindshift een beeld heeft op de aanbiedende partijen zullen wij vanuit deze strategie voor de klant met een mooi ontwerp komen.

In deze discussies staat niet de techniek centraal maar de behoeften van de klant en de strategie van de organisatie. Het gebouw is een omhulsel om de organisatie te faciliteren. De technische sector wordt uitgedaagd oplossingen te vinden. Zeker als het gebouw meer comfort wil bieden of als mantelzorger wil fungeren.

Een van de oplossingen is het ‘empatische gebouw’ met een ‘empatische vloer’. Mindshift kan u hierbij helpen met 1. Het definieren van de vraag van de klant en 2. De discussie voeren met de aanbiedende partijen om met een integrale oplossing te komen. Een logische vervolg stap is de leergang KETENmanagement van DIOAcademy.
 
Mindshift is ontstaan door de samenwerking tussen Mieke Oostra, Adrie van Duijne en Christa Wouda.