Thema’s

INGRIJPENDE VERANDERINGEN

Er is een kluwen aan veranderingen die de maatschappij en organisaties ingrijpend veranderen. De essentie van sociale innovatie is belangrijk omdat op dit moment de kostprijs nog steeds centraal staat. Het is voor individuele schakels in de keten onmogelijk dat te veranderen. Bovendien is alles (technisch) veel complexer geworden. Multidisciplinair denken en werken is daarmee essentieel.

Als organisatie beschik je meestal niet over de benodigde kennis, de vaardigheden en de mogelijkheden. De focus en score van samenwerking kan verschillen. Maar KETENsamenwerking is wel de manier om deze middelen beschikbaar te krijgen.

DIO Academy weet snel in te spelen op nieuwe technologieen en geeft bedrijven inzicht in achtergronden, ambities en plannen van opdrachtgevers, samenwerkende partijen en betrokken professionals.

DIO Academy werkt vanuit verschillende thema’s die de relatie toont tussen actuele ontwikkelingen in de maatschappij en de impact hiervan op de (gebouwde) omgeving.

DIO BEHANDELT VERSCHILLENDE THEMA'S

Smart Energy

 • Een energiezuinig, neutrale- of leverende gebouwde omgeving
 • Faciliteren van de energietransitie

Smart Business

 • Versterken van de (innovatie)kracht
 • Realiseren van een cultuurverandering
 • Introductie van nieuwe businessmodellen
 • Introductie van nieuwe financieringsmodellen

Smart Cities

 • Vergroten van de leefbaarheid van steden
 • Gebruik van (informatie)technologie en data in de gebouwde omgeving

Smart Materials

 • Ontwikkeling en toepassing van nieuwe, duurzame materialen
 • Circulair gebruik van grondstoffen en materialen

Smart Construction

 • Efficiënte productie door technologische ontwikkeling
  • Digitalisering van het bouwproces, van ontwerp tot onderhoud
  • Digital manufacturing, zoals met BIM, robotisering en met 3D printen
  • Nieuwe vormen van prefabricage van bouwcomponenten en (her)inrichting logistieke ketens
 • Optimaliseren van het ontwikkel- en bouwproces
  • Betrekken van belanghebbenden en gebruikersparticipatie
  • Hindervrij gebruik voor, tijdens en na de bouw
  • Verantwoordelijkheid en risicoverdeling in de keten

Smart Innovations

 • Communicatie als driver voor duurzaamheid. For better business
  • Sustainable brands
 • Duurzaam bedrijfsleven
  • CO2 reductie door vraagsturing
  • Energiebesparing