Visie

VISIE

DIO Academy inspireert en creëert samen met opdrachtgevers duurzame KETENsamenwerkingen!

Dit resulteert in snellere, slimmere en goedkopere samenwerkingen met minder verspillingen en risico’s, lagere faalkosten, veiliger werken en een verbetering van het rendement.

KETENsamenwerking

KETENsamenwerking kan echt anders! Samen met jou werkt DIO Academy aan een inspirerend toekomstperspectief (jouw ambitie) vanuit een multidisciplinaire aanpak op verschillende dimensies: economisch, financieel, sociaal en technologisch. De nieuwe economie (het internet, de I-conomy, Info-conomy) en het ruilen en delen (de We-conomy) spelen daar een fundamentele rol bij, gedreven door trends als kunstmatige intelligentie, informatietechnologie; 3D printing, big data, robotisering, IoT en drones etc. Maar de grootste uitdaging is de cultuuromslag: hoe kunnen we innovaties verbinden aan ons gedrag van alledag!

Leven lang leren

Met het KETENmanagement dienstenportfolio van DIO (leren & changemanagement & innoveren) kunnen wij je ontzorgen en het klantgeluk verhogen. Onder de verzamelnaam KETENmanagement vallen verschillende diensten, die je organisatie bewaken en optimaliseren, door de focus te leggen op de (eind)klant. We bieden een aantal complementaire diensten die je afzonderlijk of in relatie met elkaar kunt inzetten.

Troubleshooting

Ben je niet tevreden over de productiviteit of groei, maar weet je niet waar het probleem ligt? Of weet je niet hoe u het roer om kunt gooien? Met onze troubleshooting maken we de performance van de gehele KETEN inzichtelijk en helpen wij je het probleem op te sporen. Je verkrijgt inzicht krijgt in de obstakels en knelpunten en je kunt concreet een verbetertraject inzetten. Zo leer je issues structureel oplossen en de tevredenheid van je (eind)klanten te verhogen.

Verbinding

DIO Academy werkt vanuit de verbinding. Verbinding daagt uit tot nieuwe vormen van samen leren en werken. Het verbindt generaties en multidisciplinaire disciplines. Verbinding gaat uit van ieders talent en het samenbrengen van een zo groot mogelijke diversiteit aan kennis, kunde en culturen.

DIO Academy ondersteunt opdrachtgevers bij hun verbindingstrajecten om de aanpak te integreren naar duurzame plannen. DIO Academy werkt met wetenschappers die de vraag van bedrijven kunnen beantwoorden met hun kennis en met trainers die het meteen in de praktijk kunnen brengen. Niet vanuit een technologische push maar juist vanuit de vraag van de markt.

Vertrouwen
Bedrijven beseffen steeds duidelijker het belang van partneren. De vormen van samenwerking worden steeds diverser. Voor succes is een significante verandering in gedrag en nieuwe vaardigheden noodzakelijk: cognitieve flexibiliteit, wendbaarheid, adaptief vermogen en vertrouwen in elkaar en eigen kunnen.

Ook moet je vanuit ondernemerschap de ladder durven te beklimmen zonder de nieuwe weg al te kunnen zien. Vertrouwen hebben in elkaar door gedeelde waarden. En durven los te laten zodat het nieuwe kan ontstaan!