Wat is Ketensamenwerking

KETENsamenwerking heeft een systeemfocus: elke KETENpartner wordt geacht om in het algemeen belang te handelen. Het uitgangspunt is dus de eindgebruiker en niet de eigen prestatie. En het gaat niet om het project als zodanig maar om de levensduur van de producten/diensten die gerealiseerd worden. Doelstelling is om de totale exploitatiekosten te minimaliseren en de kwaliteit te optimaliseren (het product, de dienstverlening).

Bij KETENsamenwerking is er vroegtijdig en continu afstemming tussen de schakels en worden beslissingen niet ‘over de schutting’ gegooid. Besluiten worden gezamenlijk genomen waarbij eenieder zijn eigen expertise kan inbrengen. KETENsamenwerking zoekt naar herhaalbaarheid. Alleen op die manier kan er worden geleerd van fouten zodat prestaties voortdurend kunnen worden verbeterd en noodzakelijke investeringen in enablers als IT, HR, Procurement en/of Business Partners kunnen worden terugverdiend.